Voedingscentrum nieuwe richtlijnen

Het Voedingscentrum heeft de Richtlijnen goede voedselkeuze (RV) gereed. Deze richtlijnen zijn afgeleid van de Richtlijnen goede Voedingscentrum nieuwe richtlijnenvoeding (RGV) van de Gezondheidsraad. Het verschil is dat de RGV zich vooral richten op voedingsstoffen en dat de RV zich richten op voedingsmiddelen. Daardoor geven deze richtlijnen van het Voedingscentrum aan hoe een voedselkeuze eruit kan zien die is gericht op het realiseren van de RGV. De RV vormen het uitgangspunt voor de voorlichting aan de consument: ze worden vertaald in voorlichtingsboodschappen en -materialen gericht op de consument, zoals de Schijf van Vijf. De Richtlijnen goede voedselkeuze (RV) zijn dus bedoeld als basis voor de voorlichting aan de consument. Daarnaast zouden ze als uitgangspunt moeten dienen voor productontwikkeling door de industrie. Het is namelijk wenselijk dat er meer producten worden ontwikkeld die door hun samenstelling ‘de gezonde keuze’ tot ‘de gemakkelijke keuze’ maken.

Hoe zijn de Richtlijnen goede voedselkeuze opgebouwd?
Bij de RV worden de voedingsmiddelen geordend in productgroepen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de productgroepen van de basisvoedingsmiddelen (hoge voedingsstoffendichtheid) en de niet-basisvoedingsmiddelen.

De RV bestaan uit:

  • Aanbevolen hoeveelheden basisvoedingsmiddelen per leeftijd/geslachtgroep (de basisvoeding)
  • Adviezen voor keuze binnen productgroepen
  • Adviezen voor de keuze van niet-basisvoedingsmiddelen

Bij de totstandkoming van de RV is gestreefd naar een zo goed mogelijke wetenschappelijke onderbouwing en een zo goed mogelijke toepasbaarheid in de praktijk. Daarbij is het Voedingscentrum begeleid door een commissie bestaande uit deskundigen op het gebied van voedselconsumptie. De RV zijn teruggekoppeld aan de Gezondheidsraad.

De RV zijn een dynamisch geheel. Veranderingen in wetenschappelijke inzichten, voedselconsumptie, samenstelling van het voedingsmiddelenaanbod, uitkomsten van discussies over logo’s en voedingsprofielen e.d., kunnen aanleiding geven om in de toekomst deze richtlijnen aan te passen.

De Richtlijnen goede voedselkeuze zijn te downloaden vanaf de site van het Voedingscentrum.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Gerelateerde berichten:

  • Geen gerelateerde berichten