Nieuwe richtlijn vezelconsumptie dieet 2010

Met een gerichte aandacht voor de consumptie van voedingsvezels wil Vezels van groot belangminister Hoogervorst van Volksgezondheid bereiken dat in 2010 minimaal 20% van de Nederlanders voldoet aan de richtlijn voor de vezelconsumptie. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de huidige situatie. Hoogervorst schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer in een reactie op het verschijnen van een advies van de Gezondheidsraad.
De nieuwe richtlijn voor vezelconsumptie is gebaseerd op een Amerikaans rapport uit 2002 van het gezaghebbende Institute of Medicine. Zij hebben een adequate inneming vastgesteld op basis van zeer gedegen en uitgebreid onderzoek. De Gezondheidsraad heeft deze richtlijn kritisch bekeken en vergeleken met de Nederlandse situatie en is nagegaan of het meest recente wetenschappelijke onderzoek nog aanleiding gaf tot aanpassing.

Positieve effecten vezelinname
Voor twee positieve effecten is een verband met vezelinname aangetoond. Op basis van de effecten op de darmwerking en coronaire hartziekten is de richtlijn voor vezelinname door volwassenen en kinderen vanaf 14 jaar gesteld op 3,4 gram per megajoule. Dit komt neer op 30-40 gram per dag. Voorheen gold een aanbeveling van 3,0 gram per megajoule. Voor kinderen van 1-3 jaar, 4-8 jaar en 9-13 jaar is de aanbeveling respectievelijk 2,8; 3,0 en 3,2 gram per megajoule. Wat overeenkomst met respectievelijk 15 gram, 20-25 gram en 25-30 gram per dag. De Gezondheidsraad heeft besloten geen bovengrens van inname vast te stellen omdat vanwege het volumineuze karakter van vezelrijke producten een te hoge inname niet waarschijnlijk is.

Beleidsvoornemens: Negentig procent van de Nederlandse bevolking neemt minder dan deze hoeveelheid vezel in. Aangezien een hogere inname wel beter is voor de gezondheid, is vezelinname een punt van aandacht.

Eind 2006 verschijnen de nieuwe Richtlijnen Gezonde Voeding van de Gezondheidsraad waarin aanbevelingen worden gedaan voor het voedingspatroon als geheel. Het Voedingscentrum zal deze nieuwe richtlijnen vertalen in haar communicatie over gezonde voeding zoals de Schijf van Vijf. Ook vezelinname zal hierbij aandacht krijgen. Het Voedingscentrum stelt momenteel een meerjarenplan groente en fruit op met als doel het stimuleren van de groente- en fruitconsumptie. De consumptie van groente en fruit wordt al via projecten als Schoolgruiten gestimuleerd.

Uiteindelijk moet dat er toe leiden in 2010 minimaal 20% van de Nederlanders voldoet aan de richtlijn voor de vezelconsumptie.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Andere bezoekers zochten op:

  • tarwekorrel

Gerelateerde berichten:

  • Geen gerelateerde berichten