EU beleid geen dikmaker

Invloed Europese landbouwbeleid op gezondheid gering

Het Europese landbouwbeleid heeft gezorgd voor lage prijzen en een overvloed Landbouwbeleid bevordert overgewicht nietaan voedsel, maar dat wil niet zeggen dat de Europese consument daardoor meer of zelfs te veel is gaan eten. Veranderingen in het consumptiepatroon hangen van veel meer zaken af dan alleen de prijs. Die conclusie komt naar voren uit een verkennend onderzoek van het LEI naar de relatie tussen het EU-landbouwbeleid en de volksgezondheid. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV.

In de actuele discussie rondom het groeiende probleem van overgewicht en obesitas wijzen sommige critici met een beschuldigende vinger naar het Europese landbouwbeleid als een van de boosdoeners. Stimuleren de instrumenten van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid de productie en consumptie van ongezond voedsel? Worden ongezonde producten meer gesubsidieerd dan gezonde? Het zijn onder meer deze vragen die aanleiding gaven tot een verkennend onderzoek. Twee belangrijke instrumenten van het landbouwbeleid in de afgelopen jaren waren het prijsbeleid en productiebeperkingen in de vorm van quota. De inzet van die instrumenten had natuurlijk gevolgen voor de productie, de prijs en daarmee indirect ook voor de consumptie. Het landbouwbeleid heeft geleid tot een overvloed aan voedsel, maar de bewering dat deze overvloed via lagere prijzen ook heeft geleid tot meer consumptie is moeilijk hard te maken. Veranderingen in consumptie en consumptiepatronen hangen van veel meer factoren af dan enkel de prijs. Zo’n factor is bijvoorbeeld de wens tot gemaksvoedsel, die leidt tot het vervangen van brood door een ontbijtdrankje.

De onderzoekers hebben een aantal marktordeningen voor zuivel, suiker, groenten en fruit, wijn, en tabak kritisch bekeken. Hun conclusie luidt dat het aanpassen of afschaffen van sommige van deze instrumenten misschien iets kan bijdragen aan vermindering van de consumptie van ongezond voedsel, maar dat het effect niet erg hoog moet worden ingeschat.

Bron: Landbouwbeleid geen dikmaker; Een verkenning naar de relatie tussen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de volksgezondheid

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Gerelateerde berichten:

  • Geen gerelateerde berichten