Toename mensen met overgewicht stopt

Het aantal volwassen Nederlanders met overgewicht is voor het eerst sinds jaren gedaald. Ook wat gezond bewegen betreft zijn volwassenen er in 2005 op vooruit gegaan. Nederlanders leven iets gezonder, stelt het CBS vast. In de twee voorgaande jaren was het percentage Nederlanders met overgewicht hoger: 46,5 in 2004 en 46,1 in 2003. In 1981 bedroeg dat 33,3 procent. In de jaren negentig schoot het percentage omhoog: van 35,1 in 1991 tot 44,8 in 2001.

De daling van 2005 geldt voor zowel mannen als vrouwen. Toch is meer dan de helft van de mannen (50,4 procent) nog te zwaar. Bij vrouwen is dat 39,6 procent. Vooral bij mensen tussen de 20 en 35 jaar heeft het CBS in 2005 minder mensen met overgewicht geteld. Bij de 55-plussers is het aandeel met overgewicht wel verder toegenomen.

Bij een op de tien volwassenen was vorig jaar sprake van ernstig overgewicht. Dat is vrijwel evenveel als in de voorgaande twee jaren. Mannen of vrouwen met overgewicht hebben een body mass index (gewicht in kilo’s gedeeld door het kwadraat van de lengte in meters) van meer dan 25. Bij een BMI van 30 is sprake van ernstig overgewicht.

De gegevens zijn afkomstig uit het permanent onderzoek leefsituatie, een steekproefonderzoek onder jaarlijks circa 10.000 mensen van alle leeftijden. Mensen die wonen in instellingen en tehuizen, zijn in dit onderzoek niet opgenomen.

Volgens het CBS deed 55 procent van de bevolking (van 12 jaar en ouder) voldoende aan lichaamsbeweging. Dat percentage ligt hoger dan in de jaren 2001 tot 2004. Jongeren van 12 tot 18 jaar scoorden beduidend lager: slechts 33 procent van de jongens en 22 procent van de meisjes hadden voldoende beweging. Net als een jaar eerder rookte in 2005 bijna 30 procent. Daarmee is het percentage rokers niet verder gedaald. De dalende trend zette wel door onder jongeren tot 25 jaar. In 2005 rookte van die groep 23 procent, in 2004 was dat nog 25 procent. Onder personen van 25 jaar en ouder veranderde het percentage rokers nauwelijks. De meeste rokers, ruim 35 procent, zijn te vinden in de leeftijdscategorie tussen 25 en 44 jaar.

Het CBS telde een op de negen Nederlanders als een zware drinker, ten minste 1 keer per week zes glazen. Het merendeel van de zware drinkers is man. Een op de vijf personen is geheelonthouder. Het overmatige alcoholgebruik was in 2005 procentueel iets lager dan in de voorgaande jaren. Vooral jongeren van 12 tot 25 jaar zijn minder vaak zware drinker.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Gerelateerde berichten:

  • Geen gerelateerde berichten