13,9% kinderen heeft overgewicht

Dieet Nieuws Overgewicht komt voor bij 13,9% van de kinderen van 4 tot 12 jaar. Van de kinderen met overgewicht kampt 26,6% zelfs met ernstig overgewicht. Dat is 3,7% van alle kinderen. Te zwaar zijn gaat samen met een slechtere fysieke en psychosociale gezondheid. Vooral de kinderen met ernstig overgewicht hebben een slechtere gezondheid, niet alleen fysiek maar ook psychosociaal. Dat staat in het rapport ‘Gezondheid en zorg in cijfers 2008’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).De gegevens over de gezondheid van kinderen zijn ontleend aan de Gezondheidsenquête van het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) van het CBS. Het POLS is een jaarlijks terugkerend onderzoek. De steekproef voor de gezondheidsenquête van 9.000 à 10.000 personen is representatief voor de niet-institutionele bevolking van Nederland. Duizend kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar maken jaarlijks deel uit van deze steekproef.

Stadskinderen even gezond als plattelandskinderen
De leeftijd van een kind blijkt iets te zeggen over diens fysieke gezondheid maar een duidelijk opgaand of neergaand verband is er niet. Het minst gezond zijn 4-jarigen, terwijl 8-jarigen het gezondst zijn (al is dit verschil niet statistisch significant). Meisjes zijn fysiek even gezond als jongens. Kinderen van het platteland blijken niet gezonder (of ongezonder) te zijn dan kinderen uit de grote steden.

Gezinssamenstelling
De gezondheid van kinderen blijkt samente hangenmet het type gezin waarin een kind opgroeit. Vergeleken met kinderen uit een éénoudergezin zijn kinderen die opgroeien in een gezin met twee ouders of verzorgers zowel psychisch als fysiek gezonder. Mogelijk is de slechtere psychosociale gezondheid van kinderen uit een eenoudergezin het gevolg van een andere achterliggende factor: eenoudergezinnen hebben vaker dan tweeoudergezinnen een inkomen onder de armoedegrens.

Opleiding ouders
Voor de fysieke gezondheid blijkt de opleiding van de ouders niet uit te maken. Deze laatste bevinding is verrassend. Volwassenen met een lagere opleiding hebben vaker een slechte gezondheid dan hoogopgeleiden. Omdat dit verschil voor een groot deel verkaard kan worden door factoren als leefstijl, eetgewoonten en kwaliteit van de huisvesting, zou men verwachten dat kinderen die in een gezin met laagopgeleide ouders opgroeien hier ook door beïnvloed worden.

Herkomstgroepering
Voor de fysieke gezondheid blijkt de herkomstgroepering uit te maken. Kinderen van niet-westerse allochtone afkomst hebben een mindere fysieke gezondheid dan autochtone kinderen.Watde psychosociale gezondheid betreft zijn er geen significante verschillen tussen de groepen

Bron

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Gerelateerde berichten:

  • Geen gerelateerde berichten